कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

रैथाने बाली तालिम तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्बन्धमा