कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गिरीराज भट्टराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन myanglungmunicipality@gmail.com 9852032888
गोपाल कृष्ण लिम्वु लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9841184679
किशोर कुमार लिम्बु क.अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9842253876
उमेश कुमार साह इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वार्तावरण व्यवस्थापन शाखा ९८५२०२८९९९
गिता सुवेदि क.अधिकृत शिक्षा अधिकृत ९८४९८९८४१२
धन बहादुर बि. क शाखा अधिकृत कृषि सेवा केन्द्र ९८४२११३४३१
अनिशा लिम्बु क.अधिकृत स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा 9842860293
नविन खतिवडा क.अधिकृत रोजगार संयोजक nabinttm2042@gmail.com 9852060512
जगदिश सुवेदि क.अधिकृत सामाजिक विकास अधिकृत jagadishsbd@gmail.com ९८५२०५३४०४
बसन्त साेदेम्बा सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.myanglungmun@gmail.com ९८५२०६०१३५
कुलमान श्रेष्ठ ना.सु प्रशासन उप-शाखा ९८५२०५१२५९
सुधिर श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८४९६६४६६३
गायत्रा लिम्बु सव.इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८१९००१२२१
पर्शु श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र ९८४२१०८७६६
बालकृष्ण तिमिल्सिना सव.इन्जिनियर पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा myanglungmunicipality@gmail.com 9840829603
ग‍गा बर्देवा ना.सु सूचना सहायक, आप्रबासी सूचना केन्द्र bardewaganga@gmail.com 9852060935